Meer
Publicatiedatum: 27-10-2017

Inhoud

Begroting 2017

De Programmabegroting 2017 van Oisterwijk digitaal

Legenda

  • Programma 1: Gemeenteraad en griffie
  • Programma 2: Bestuur, organisatie en financiën
  • Programma 3: Dienstverlening
  • Programma 4: Ruimtelijke ontwikkeling
  • Programma 5: Ruimte uitvoering
  • Programma 6: Samenleving en ontwikkeling
  • Programma 7: Samenleving uitvoering
  • Programma 8: Burgerparticipatie
  • Programma 9: Samenwerking
  • Programma 10: Oisterwijk onderneemt!
65.754 Inkomsten
63.660 Uitgaven
2.094 Saldo