Meer
Publicatiedatum: 27-10-2017

Inhoud

Begroting 2017

De Programmabegroting 2017 van Oisterwijk digitaal

Legenda

 • Nota van aanbieding
 • Programma 1: Gemeenteraad en griffie
 • Programma 2: Bestuur, organisatie en financiën
 • Programma 3: Dienstverlening
 • Programma 4: Ruimtelijke ontwikkeling
 • Programma 5: Ruimte uitvoering
 • Programma 6: Samenleving en ontwikkeling
 • Programma 7: Samenleving uitvoering
 • Programma 8: Burgerparticipatie
 • Programma 9: Samenwerking
 • Programma 10: Oisterwijk onderneemt!
 • Paragrafen
 • Financiële begroting
65.754 Inkomsten
63.660 Uitgaven
2.094 Saldo