Meer
Publicatiedatum: 27-10-2017

Inhoud

Programma 9: Samenwerking

Programma 9: Samenwerking

De gemeente Oisterwijk werkt samen met verschillende partners op diverse niveaus.  Op strategisch niveau werken wij samen in “Hart van Brabant” verband. Op tactisch en operationeel niveau werken wij samen met Goirle en Hilvarenbeek. Ook lokaal, met de samenleving en ondernemers, pakken wij gezamenlijk kansen op.

Wat willen we bereiken en wat gaan we er voor doen?

Hoofdlijnen

De kern van de samenwerkingsopgave voor de komende jaren is dat wij bestaande samenwerkingen uitbouwen en kansen voor samenwerking genereren en verzilveren. Dit doen wij vanuit een bestuurlijk gedragen visie die op interactieve wijze tot stand is gekomen. Deze visie is vertaald naar een (strategische) uitvoeringsagenda voor duurzame samenwerking.

Samenwerking moet de komende jaren tevens een besparing opleveren die door het rijk is gekort op de algemene uitkering uit het gemeentefonds. Deze besparing is al ingeboekt.

Wat kost het?

PRG09 Samenwerking

Realisatie 2015

 

Begroting 2016

 

Begroting 2017

 

Begroting 2018

 

Begroting 2019

 

Begroting 2020

 

1A. Baten

12

V

-

V

-

V

-

V

-

V

-

V

Baten

12

V

0

V

0

V

0

V

0

V

0

V

2A. Uitvoeringskosten

-20

N

-2

N

43

V

68

V

68

V

68

V

Lasten

-20

N

-2

N

43

V

68

V

68

V

68

V

Saldo

-8

N

-2

N

43

V

68

V

68

V

68

V

 

Belangrijkste verschillen ten opzichte van de begroting 2017 zijn:

Bedragen x € 1.000, V=voordelig verschil, N=nadelig verschil

Product

Omschrijving

V/N

PPN

Samenwerking

Verhoogde financiële taakstelling intergemeentelijke samenwerking

45

N

 

Productenbegroting

(de beïnvloedbare, zonder apparaatskosten en kapitaalslasten, om de vergelijkbaarheid met 2016 te handhaven)

Exploitatie
Lasten Begroting 2016 Begroting 2017 Begroting 2018 Begroting 2019 Begroting 2020
Samenwerking 2 43 68 68 68
Totaal lasten 2 43 68 68 68
Baten Begroting 2016 Begroting 2017 Begroting 2018 Begroting 2019 Begroting 2020
Samenwerking 0 0 0 0 0
Totaal baten 0 0 0 0 0
Resultaat -2 -43 -68 -68 -68