Meer
Publicatiedatum: 08-11-2017

Inhoud

Begroting 2018

De Programmabegroting 2018 van Oisterwijk digitaal

Legenda

 • Nota van aanbieding
 • Begroting van Baten en Lasten 2018 en de Meerjarenbegroting
 • Programma 1: Gemeenteraad en griffie
 • Programma 2: Bestuur, organisatie en financiën
 • Programma 3: Dienstverlening
 • Programma 4: Ruimtelijke ontwikkeling
 • Programma 5: Ruimte uitvoering
 • Programma 6: Samenleving en ontwikkeling
 • Programma 7: Samenleving uitvoering
 • Programma 8: Burgerparticipatie
 • Programma 9: Samenwerking
 • Paragrafen
 • Financiële begroting 2018
 • Bijlagen
66.070 Inkomsten
66.201 Uitgaven
-131 Saldo