Meer
Publicatiedatum: 08-11-2017

Inhoud

Begroting 2018

De Programmabegroting 2018 van Oisterwijk digitaal

Legenda

  • Programma 1: Gemeenteraad en griffie
  • Programma 2: Bestuur, organisatie en financiën
  • Programma 3: Dienstverlening
  • Programma 4: Ruimtelijke ontwikkeling
  • Programma 5: Ruimte uitvoering
  • Programma 6: Samenleving en ontwikkeling
  • Programma 7: Samenleving uitvoering
  • Programma 8: Burgerparticipatie
  • Programma 9: Samenwerking
66.070 Inkomsten
66.201 Uitgaven
-131 Saldo